امیر علی تکیه

امیر علی

امیرعلی پسر نوجوانی است که روحیه شاد جوانی در او موج میزند. ماجراهایی که در خانواده روی می‌دهد از دید امیر علی دیدنی است…..

امیر علی تکیه متولد 6 دی 1384 است. پروژه تخته‌گاز نخستین فعالیت حرفه‌ای او به عنوان بازیگر است.